Zgłoś się http://zjazd.apexnet.pl/?page_id=172

Wyższy poziom zamówień publicznych

Przy jednym stole:
Praktycy & Prawnicy

koszt uczestnictwa: 1290 zł netto + 23% VAT

Cena promocyjna 1161 zł do 8 marca

Zgłoszenie on-line

Wybierz liczbę uczestników
Adres do faktury

Dlaczego warto?

Uczestnicy: liderzy zamówień publicznych w Polsce
Unikalna dyskusja ekspertów zamówień publicznych: Praktycy & Prawnicy
Niepowtarzalny program merytoryczny

Program

Dzień 1

9:00 – 9:30 : Rejestracja gości
9:30 – 09:35 : Preludium
09:35 – 11:35 : PANEL DYSKUSYJNY: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ORAZ PLANOWANYCH ZMIAN
Jerzy Czaban
Grzegorz Czaban
Łukasz Czaban
Iwona Holka
Ewaryst Kowalczyk
Wioleta Bajda
Damian Michalak

Po panelu dyskusyjnym zapraszamy na wystąpienie Gościa Specjalnego!

11:30 - 12:00 : Wystąpienie indywidualne – Goście Specjalni ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
12:00 - 12:15 : Networking „na słodko”
12:15 - 13:15 : Panel indywidualny: Problemy praktyczne związane z elektronizacją zamówień na gruncie najnowszego orzecznictwa KIO i poglądów doktryny
Wioleta Bajda
13:15 - 14:15 : Panel indywidualny: Zamówienia dziś i jutro: przetargi bez kryterium ceny
Ewaryst Kowalczyk
14:15 - 15:00 : Przerwa na lunch
15:00 - 16:15 : Panel indywidualny: Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE w okresie przejściowym (do 31.12.2019 r.)
Grzegorz Czaban
16:15 - 17:00 : Lampka wina, poczęstunek
17:00 - 18:00 : Spektakl „Mój Dzikus”

Dzień 2

9:30 - 10:45 : Panel indywidualny: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą po elektronizacji zamówień publicznych
Damian Michalak
9:45 - 11:00 : Przerwa kawowa
11:00 - 12:15 : Panel indywidualny: Postać i forma dokumentów składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia (z uwzględnieniem projektowanej, nowej ustawy Pzp)
Iwona Holka
12:15 - 13:00 : Przerwa na lunch
13:00 - 14:00 : Panel indywidualny: Kwalifikowany podpis elektroniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Łukasz Czaban
14:00 - 14:15 : Przerwa kawowa
14:15 - 15:30 : Panel indywidualny: Jakie istotne zmiany przewidywane są w zamówieniach publicznych w bieżącym roku?
Jerzy Czaban
15:30 - 15:45 : Zakończenie Zjazdu – loteria z nagrodami

PraktycyPrawnicyPatroni Wydarzenia

Lokalizacja

Teatr Kamienica, Aleja "Solidarności" 93, 00-144 Warszawa

Termin:

11-12 kwietnia 2019

Koszt:

1290 netto + 23% VAT

Cena promocyjna 1161 zł do 8 marca

Skontaktuj się z nami

Infolinia: 22 205 89 00
e-mail: szkolenia@apexnet.pl

Zobacz inne wydarzenia z zamówień publicznych
http://www.apexnet.com.pl