Zgłoś się https://zjazd.apexnet.pl/?page_id=172

Wydarzenie pod patronatem


PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

koszt uczestnictwa: 690 zł netto + 23% VAT

Cena 690 zł netto

Zgłoszenie on-line

Wybierz liczbę uczestników
Adres do faktury

Dlaczego warto?

Uczestnicy: liderzy zamówień publicznych w Polsce
Unikalna dyskusja ekspertów zamówień publicznych: Praktycy & Prawnicy
Niepowtarzalny program merytoryczny

Program

Dzień 1

9:00 – 9:30 : Rejestracja gości
9:30 – 09:35 : Preludium
09:35 – 11:30 : PANEL DYSKUSYJNY: Ustawa PZP w interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych
Jerzy Czaban
Grzegorz Czaban
Łukasz Czaban
Iwona Holka
Wioleta Bajda
Damian Michalak
11:30-11:40 : Przerwa kawowa
11:40-12:00 : Gość Specjalny – Przemysław Grosfeld – Zastępca Dyrektora Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
12:00 - 13:00 : PANEL W DUECIE: Zamawiający a wykonawcy: różne interesy czy wspólny cel. – Przepisy ustawy Pzp, które mają ważne znaczenie dla obu stron, ale zamawiający i wykonawcy zupełnie inaczej do nich podchodzą. – Co mogą zrobić obie strony umowy żeby skuteczniej się o zamówienia ubiegać i lepiej współpracować.
Damian Michalak
Iwona Holka
13:00 - 13:30 : Przerwa
13:30 - 14:30 : PANEL W DUECIE: Zasada jawności w praktyce. Wymagania i wyjątki przy udostępnieniu dokumentacji z postępowania.
Łukasz Czaban
Grzegorz Czaban
14:30 - 14:50 : Przerwa
14:50 - 15:50 : PANEL W DUECIE: “Co w trawie piszczy?” planowane zmiany NPZP i najciekawsze problemy orzecznicze na gruncie nowych przepisów
Wioleta Bajda
15:50 : Zakończenie Zjazdu – loteria z nagrodami

Praktycy



Prawnicy



Patroni Wydarzenia

Lokalizacja

Hotel Novotel, Ul. Marszałkowska 94, 00-510 , Warszawa

Termin:

19 listopada 2021

Koszt:

690 netto + 23% VAT

Skontaktuj się z nami

Infolinia: 22 205 89 00
e-mail: szkolenia@apexnet.pl

Zobacz inne wydarzenia z zamówień publicznych
http://www.apexnet.com.pl